Kabel VK 207i do UB 4.0

Kabel VK 207i do UB 4.0

Kup tutaj
Obsługiwane modele:
VK 207i

www.gsm-support.net