Odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych i nośników danych

Odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych i nośników danych

Kup tutaj
Oferta obejmuje odzyskanie danych na podstawie tzw dumpa czyli zrzutu pamięci m.in. z telefonów z systemem Android i Windows Phone - w tym zawierających kości pamięci NAND i eMMC. Jest również możliwość przesłania urządzenia do nas w celu przeprowadzenia analizy.

1. INFORMACJE O ZAKRESIE USŁUG

A. KARTY SIM

Zakres danych możliwych do odczytania lub odzyskania z karty SIM:
W przypadku karty SIM niezbędne jest posiadanie kodu i PIN (jeśli karta była nim zabezpieczona) lub PUK.

B. TELEFONY I SMARTFONY

Odczytywane są dane ze wszystkich modeli telefonów dostępnych na rynku. Ponadto istnieje możliwość odzyskania danych w następujących przypadkach:

Wspierane są urządzenia sprawne jak i zablokowane kodem, zalane lub uszkodzone fizycznie.

Zakres danych możliwych do odczytania lub odzyskania z telefonów komórkowych i smartfonów:C. TABLETY

Odczytywane są dane ze wszystkich modeli tabletów na rynku. Ponadto istnieje możliwość odzyskania wszystkich danych (logicznie i fizycznie), które znajdują się w pamięci tabletów również z tańszych modeli lub tabletów uszkodzonych mechanicznie.
Wspierane są systemy operacyjne Android i Apple iOS.
Przykładowe dane, które można odzyskać:

D. NAWIGACJE

Odczytywane są dane ze wszystkich modeli nawigacji. Ponadto istnieje możliwość odzyskania danych (logicznie i fizycznie) zapisanych w pamięci nawigacji GPS. Wspierane są nawigacje większości producentów i modeli na rynku oraz mapy do nawigacji GPS.

Przykładowe dane, które można odzyskać:
E. KARTY PAMIĘCI, PAMIĘĆ TYPU FLASH

Odczytywane są dane ze wszystkich modeli kart pamięci m.in. SD, miniSD, microSD, SDHC, Memory Stick, Compact Flash i inne lub pamięci USB typu flash – popularnie nazywanej pendrive dostępnych na rynku jak również istnieje możliwość odzyskania wszystkich danych (logicznie i fizycznie), zapisanych w ich pamięci w następujących przypadkach:
F. DEKODOWANIE FIZYCZNEGO OBRAZU PAMIĘCI NAND*
Opcja jest dostępna dla Serwisów GSM współpracujących w ramach programu partnerskiego polegająca na dekodowaniu fizycznego obrazu pamięci NAND odczytanych z telefonów mających zainstalowany system operacyjny ANDROID lub WINDOWS PHONE 8 za pośrednictwem JTAG. W wyniku dekodowania odzyskiwane są następujące dane:
G. REKONSTRUKCJA ZDJĘĆ LUB PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH
W przypadku odzyskania uszkodzonych plików graficznych w postaci zdjęć oraz plików multimedialnych w postaci filmów zapisanych w formatach MPEG-4, 3GP, QuickTime i innych używanych w urządzeniach mobilnych istnieje możliwość ich rekonstrukcji w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu. Jest to dodatkowa usługa wykonywana po odbiorze przez zlecającego odzyskanych danych.

2. INFORMACJA O PROCEDURZE ODZYSKIWANIA DANYCH
Procedura odzyskiwania danych jest następująca:
Pierwszym etapem odzyskania danych jest dostarczenie nośnika do naszej firmy. Można to zrobić na kilka sposobów:
- dostarczyć osobiście
- wysłać kurierem, pocztą
- w niedalekiej przyszłości za pośrednictwem punktów partnerskich*


Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia. Każdy przypadek utraty danych jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Po wykonaniu ekspertyzy będziemy mogli sprecyzować, w jakim stopniu odzyskamy dane, oraz określić koszt odzyskania danych.
Czas trwania analizy jest uzależniony od trybu jaki wybrał zleceniodawca:

Analiza standardowa
W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych z diagnostyką. Ekspertyza jest wykonywana do 7 dni roboczych w godzinach pracy biura. W szczególnych przypadkach może ulec zmianie.

Analiza przyspieszona
Jest wykonywana z pominięciem kolejki zgłoszeń i trwa do 3 dni roboczych w godzinach pracy biura. Ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

Analiza ekspresowa
Najszybsza metoda na odzyskanie danych. Przystępujemy do analizy natychmiast po dostarczeniu nośnika do firmy w trybie 24/7. Również ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

Szacowany koszt i kontakt z Klientem.
Po wykonaniu diagnozy następuje kontakt ze zlecającym i przedstawiany jest raport z diagnostyki (zazwyczaj w formie pisemnej - email) w którym określany jest koszt odzyskania danych. Po zatwierdzeniu kosztorysu przystępujemy do etapu odzyskania danych.

Odzyskanie danych
Na tym etapie nasi eksperci przystępują do właściwego odzyskania danych. Proces ten odbywa się według ściśle określonych procedur w naszym laboratorium przy użyciu najlepszych narzędzi z zachowaniem szczególnych warunków czystości powietrza, wilgotności i temperatury przy odzyskiwaniu danych.

Przekazanie danych Klientowi
W zależności od decyzji zlecającego odzyskane dane są nagrywane na nośniki DVD, gdy ich objętość nie przekracza 5GB. Gdy ilość danych jest znacznie większa, uzgadniany jest inny sposób dostarczenia odzyskanych danych.

Dane są przechowywane przez okres 7 dni od dnia odbioru po czym kasowane bezpowrotnie. Oczywiście na życzenie Klienta dane mogą zostać wykasowane natychmiast po odbiorze.

Bezpieczeństwo i komfort
Decydując się na korzystanie z naszych usług otrzymujesz gwarancję poufności oraz bezpieczeństwa Twoich danych. Skupiamy się wyłącznie na odzyskaniu zawartych na nich informacji przy pomocy specjalistycznych narzędzi programowych i sprzętowych.

Odzyskiwanie danych z zachowaniem poufności
W trakcie odzyskiwania danych posługujemy się wyłącznie nazwami plików, nie analizujemy ich zawartości. Nie sprawdzamy również legalności i pochodzenia programów, plików multimedialnych czy innych danych zapisanych na nośniku. Jeśli przedmiotem danych do odzyskania są np. usunięte wiadomości SMS lub e-mail lub inne informacje o charakterze prywatnym również w tych wypadkach gwarantujemy pełną poufność.

PROGRAM PARTNERSKI
Zapraszamy Serwisy GSM do współpracy w ramach Programu Partnerskiego. Jeśli chcesz rozszerzyć ofertę swojej firmy o usługi profesjonalnego odzysku oraz informatyki śledczej, zostań naszym Autoryzowanym Partnerem.
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami pod nr 608107455.

KORZYŚCI
DLACZEGO WARTO?

Powyższe usługi wykonywane są za naszym pośrednictwem przez wyspecjalizowane laboratorium analiz urządzeń mobilnych.


www.gsm-support.net