Kabel RJ45 ZTE vodafone 125-225 V125 V225 Infinity Box-Vygis Box-Uni Box

Kabel RJ45 ZTE vodafone 125-225 V125 V225 Infinity Box-Vygis Box-Uni Box

Kup tutaj
Kabel RJ45 ZTE vodafone 125-225 V125 V225 Infinity Box-Vygis Box-Uni Box

Obsługiwane modele:
ZTE vodafone V125 V225

Działa z urządzeniami:
  • Unibox
  • Infinity Box
  • Polar Box
  • Vygis Box
  • Furious Box
  • Multi Box


  • www.gsm-support.net